Hipnózis tanfolyam

Hipnózis tanfolyam


A képzés 18 éves kortól elvégezhető minden Pszhiésen egészséges ember számára .

A tananyag   

 Témái:  

A tanfolyam gyakorlatainak  hatása mélyebb belső átalakulást hozz a résztvevőkben, mindenki azt kapja amire szüksége van.

 • Hipnózissal ,Ön hipnózissal kapcsolatos  információk , szabályok,ismérvek

 • A tudatalatti ,tulajdonságai, működése ,a benne levő lehetőségek

 • A hipnózis technikák , módszerek, hipnózis mélyítése.

 • Megtapasztalja  hipnózist,  s önmagát is képessé válik Hipnózisba vinni

  A hipnózis kivitelezése másokon és biztonságos befejezése.

 •  Hipnotikus relaxálás és hipnotikus transzt.

 •   Hipnózis nyelvezete , szavak ,szuggessziókés erejük ,hatásuk

 •   Saját pszichénk motiváló erejének meg ismerése, aktíválása

 •  Elsajátitja a tudatalatti  kontrollálását.

 • Tisztelet és Önmegbecsülés megértése és alkalmazása.

 • Megérti a beszélt és gondolt szavak hatalmas erejét, a szuggesztiók megfogalmazásának módját és szerepét életünkben.

 • Tisztában lesz az összefüggésekkel , amellyek a test -agy-érzelmek-betegségekközött fenn álnak.

 •  Képességet szerez a hipnózis, ön-hipnózis  helyes gyakorlati alkalmazására.

This is a heading

This is a paragraph. You can use this to communicate content within your page.

This is a heading

This is a paragraph. You can use this to communicate content within your page.

© Copyright Önfejlesztés